Organigrama de càrrecs

A continuació es reprodueix l’organigrama de càrrecs de l’Institut Josep Vallverdú durant el curs 2020-21 incloent la direcció del centre, les diferents coordinacions així com també les tutories de les respectives classes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Direcció:

Directora: Núria Sabaté 

Cap d’estudis: Irene Calvera

Cap d’estudis adjunta: Iela del Olmo

Secretari-administrador: Josep Agustí

Coordinadora pedagògica: Noemi Jumbert

 

Caps de departament i de seminari:

ESO i Batxillerat

Ciències (Biologia, geologia, física i química): David Domínguez

Ciències Socials: Gemma Farré

Llengües (Català, castellà i clàssiques): Núria Ruiz

Llengües Estrangeres (Anglès i francès): Teresa Capdevila

Matemàtiques: Ramon Roca

Educació Física i Arts (Música i educació visual i plàstica): Teresa Coca

Tecnologia: Tere Viscasillas

Cicles Formatius

Administratiu: Carme Montserrat

Electricitat: Òscar Oto

Olis i vins: Josep Maria Audí

Vitivinicultura: Blanca Safont

 

Coordinacions:

ESO i Batxillerat:  Montserrat Fité

Coordinació TAC: Natàlia Tierz

Coordinació LIC: Ester Piñol

Coordinació FP: Laia Jové.

Coordinació FP Dual: Laura Bou

Aprenentatge i servei: Anna Màsich

Activitats escolars i web de l’institut: Ramon Usall

Coordinació d’informàtica i manteniment: Francesc Garrido

Audiovisuals: Vicent Rambla

Riscos laborals: Mercè Teixidó

Mediació Escolar: Manel Chavarri

Programes Europeus: Francesc Solans

Comissió de Convivència: Núria Sabaté, Irene Calvera, Ramon Usall, Jesús Codera, Manel Chavarri, Iela del Olmo

Comissió de la diversitat: Núria Sabaté, Irene Calvera  Ramon Roca, Núria Ruiz, Imma Purroy, Raquel Perelló, Tomàs C. Llovera, Rosa González, Helena Frutos

Socialització de llibres de text: Daniel Negrillo

Biblioteca: Daniel Negrillo

 

Tutories:

ESO

1r A: Anna Màsich 

1r B: Laura Felip

1r C: Anna M. Salmeron 

1r D: Jordi Puigvert

2n A: Janet Castro

2n B: Mercè Teixidó

2n C: Margarita Simó

2n D: Montserrat Coma

3r A: Esther Piñol

3r B: Clara March

3r C: Rebeca de Juan

3r D: Maria Majós / Annabel Felip

3r AO: Imma Purroy

4t A: Ramon Usall

4t B: Maite Granell

4t C: Ester Cano

4t AO: Imma Purroy

Aula de Suport : Raquel Perelló

SIEI: Helena Frutos

UEC: Imma Purroy

Aula d’acollida: Rosa Gonzàlez

 

Batxillerat

1r A:  Francesc Xavier Vallory

1r B:  Dani Negrillo

2n A: Eva Morales

2n B: Sílvia Mateus

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Gestió Administrativa:

1r GA: Dolors Martorell

2n GA: Laura Bou 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques:

1r IEA: Òscar Oto

2n IEA: Francesc Garrido 

Olis i vins:

1r OiV: Blanca Safont

2n OiV: Josep Maria Audí

 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Vitivinicultura:

1r VV: Laia Jové

2n VV: Tomàs Nievas / Joan Subirà

Indústries alimentàries – especialitat en Olis:

1r/2n IA-O: Josep Maria Audí