PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.