Àmbit Lingüístic (Llengües Catalana, Castellana i Clàssiques)

El professorat del departament de Llengües de l’Ins Josep Vallverdú, format pels àmbits de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua i Cultura Clàssiques i Literatura Universal, treballa de forma col·legiada per aconseguir l’assoliment dels objectius generals d’etapa i les competències bàsiques per part del nostre alumnat.

El nostre treball docent posa l’accent sobre la millora de la comprensió i expressió oral i escrita en les llengües oficials de Catalunya, i la consolidació dels hàbits de lectura i comunicació empàtica, el descobriment de la literatura com a font de lleure, coneixement i estudi i, per últim, el coneixement, la valoració i el respecte dels valors bàsics i de la forma de viure la cultura pròpia i d’altres, respectant-ne el patrimoni cultural.

 

Matèries que s’imparteixen des del Departament:

  • Llengua Catalana i Literatura.
  • Llengua Castellana i Literatura (i Literatura Universal).
  • Llengua i Cultura Clàssica (Llatí i Grec).

Cap de Departament:

Núria Ruiz

Professorat del curs 2020-21:

Josep Agustí
Ester Cano
Rebeca De Juan
Francesc Gualdo
Clara March
Sílvia Mateus
Esther Piñol
Ana Ma Salmeron
Magalí Simó
Mercè Teixidó

Criteris d’avaluació i qualificació

ÀMBIT LINGÜÍSTIC:

Blogs i enllaços del departament:

 

Reconeixements i premis:

El Departament didàctic està especialment orgullós de la participació dels alumnes en diversos concursos i activitats de promoció de la lectura i la llengua, entre els quals destaca:

  • Premi literari Protagonista jove.
  • Concurs de creació literària Ficcions.
  • Gimcana lingüística de les Garrigues.
  • Premi literari de les Garrigues.
  • Concurs literari Sant Jordi ins Josep Vallverdú.