Àmbit Artístic i d’Educació Física

El departament el formen les dues matèries de l’àmbit artístic que recull el currículum de l’ESO, com són l’Educació Visual i plàstica i l’Educació Musical i la matèria d’Educació Física.

Són assignatures que ajuden al creixement integral de la persona, tant físicament com artístic.
Es treballa de manera coordinada per tal d’anar acompanyant al nostre alumnat en el seu desenvolupament físic, fomentant la pràctica de l’exercici com a eina de benestar i salut, l’escolta i pràctica musical com a mitjà d’expressió, comunicació i gaudi, i l’educació visual i plàstica també com a mitjà d’expressió, potenciant l’anàlisi d’imatges i el procés creatiu en tot tipus de produccions .

L’educació artística posa l’èmfasi en l’educació vivencial, per tal d’anar creixent com a persones integrades en la societat, amb capacitat per analitzar l‘entorn, acceptar i respectar les diferents manifestacions artístiques i poder gaudir de la seva contemplació i la seva pràctica.
L’educació Física aporta una dimensió integral en l’educació per la globalitat.

L’alumne ha de saber ser, saber estar i saber fer, integrant valors, actituds i valorant la importància de treballar en grup respectant la diversitat i traient profit dels punts forts de cada company.

Com a metodologia es combinen activitats pràctiques individuals i de grup; analítiques i de reflexió, incorporant el treball amb noves tecnologies, treball per projectes, activitats transversals amb diferents matèries, etc.

Matèries que s’imparteixen:

  • Educació Física
  • Música
  • Educació Visual i Plàstica

ACTIVITATS:

Ed. Física:

  • Jornades esportives: dos dies d’esport al centre, amb partits i competicions per equips.
  • Tennis Taula
  • Esquiada
  • Ruta BTT l’Horta de Sant Joan

Música:

  • Participació en la Trobada de Corals de Secundària organitzada pel departament d’Educació.

Cap departament:

Teresa M. Coca

Professorat del curs 2020-21:

Laura Felip
Manel Chavarri
Anna Lloveras
Hèctor Miaranau
Dani Negrillo

Criteris d’avaluació i qualificació:

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ  MÚSICAL / VISUAL I PLÀSTICA /

i de l’ EDUCACIÓ FÍSICA

Web del Departament d’Educació Física:

EL DEPARTAMENT D’EF