CFGM de Gestió Administrativa

L’equip docent de Gestió administrativa potencia l’adquisició de les competències professionals, personals i socials, així com també, les capacitats clau dels nostres alumnes a partir de les activitats programades en el currículum.

El mòdul de formació pràctica a l’empresa (FCT) pretén afavorir un millor aprenentatge de l’alumne i crear el primer contacte amb el món laboral. Això ho aconseguim gràcies a la col.laboració de les empreses de la comarca.

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en gestió administrativa, i aprendràs a dur a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

Podeu trobar la informació general referida a aquest cicle al següent enllaç del lloc web Què estudiar a Catalunya?

Mòduls que s’imparteixen des del Departament:

MP1.Comunicació empresarial i atenció al client.

MP2.Operacions administratives de compravenda.

MP3.Operacions administratives de recursos humans.

MP4.Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

MP5.Tècnica comptable.

MP6.Tractament de la documentació comptable.

MP7.Tractament informàtic de la informació.

MP8.Operacions administratives de suport.

MP9.Anglès.

MP10.Empresa i administració.

MP11.Empresa a l’aula.

MP12.Formació i orientació laboral.

MP13.Formació en centres de treball.

Optativa de 4t ESO: L’empresa i el procés comptable.

Tríptic informatiu:

Tríptic informatiu del CFGM de Gestió Administrativa

Cap de Departament:

Carme Montserrat

Professorat del curs 2020-21:

Laura Bou
Dolors Martorell

Blogs i enllaços del departament:

  • http://fp.centrenet.cat/

Reconeixements i premis: