Àmbit Tecnològic

Foto 1024×365

El departament de tecnologia ha estat pioner al llarg dels darrers anys en la introducció i la utilització de les eines digitals. La pròpia matèria ha portat, des de l’inici, al treball per projectes. Darrerament en aquests projectes, s’hi ha afegit una nova capa, la digital, que ens ha permès incorporar de forma clara el treball col·laboratiu.
La creació de l’aulABP, dins del departament, com un espai d’aprenentatge ha permès el pilotatge de noves metodologies didàctiques.

Cap de Departament:

Tere Viscasillas

Professorat del curs 2020-21:

Júlia Delgado
Vicent Rambla
Francesc Solans
Jordi Puigvert

Criteris d’avaluació i qualificació

ÀMBIT CIENTÍCO/TECNOLÒGIC: 

Blogs i enllaços del departament:

  • El Blog de l’aulABP recull des de la seva creació, maig 2013, les principals activitats, projectes i premis (Clica aquí per seguir l’enllaç)
  • Blog del professor F. Solans on reflexiona sobre l’ensenyament digital que s’aplica posteriorment a l’aulABP. (Clica aquí per seguir l’enllaç)
  • Recull dels projectes en què està implicat el departament (Clica aquí per seguir l’enllaç)

Reconeixements i premis:

Cada departament farà un recull dels reconeixements i premis que cregui destacables