CFGM d’Olis i vins

El curs 2013-14 l’Institut Josep Vallverdú, a fi i efecte d’ampliar la seva oferta formativa i responent a la necessitat del territori de les Garrigues en particular i de Catalunya en general, va endegar el CFGM d’Olis d’Oliva i Vins, per poder formar professionals del sector de l’oli i del vi i cobrir la demanda del sector de professionals qualificats per treballar a les almàsseres i els cellers.

És per això que l’Institut es va dotar d’un grup de professors especialitats en cada una de les àrees de coneixement relacionades amb l’olivera i la vinya, així com en tots els processos productius relacionats amb l’oli i el vins fins arribar a la seva comercialització.

El treball docent dels nostres professors posa l’accent en els sistemes productius actuals tant d’oli com de vi, començant pels fonaments teòrics i consolidant-los amb pràctiques a les nostres plantes taller, on es realitzen produccions de vi, cervesa, licors i oli. Gràcies a aquestes pràctiques els nostres alumnes adquireixen tots els coneixements necessaris per afrontar amb èxit la incorporació al mercat laboral.

Tanmateix es realitzen nombroses jornades tècniques i pràctiques en diferents empreses punteres del sector. Per consolidar tot l’aprés, la nostra formació es basa en el concepte de dual. Aquesta formació trasllada càrrega lectiva a les empreses; així, els nostres alumnes, durant el segon curs, hi realitzen classes pràctiques durant tres dies a la setmana, essent aquestes pràctiques remunerades.

Durant el curs 2018-19 es va endagar una formació parcial del CFGS de Processos i qualitat en la indústria alimentària especialitat en olis d’oliva.

Podeu trobar la informació general referida a aquest cicle al següent enllaç del lloc web Què estudiar a Catalunya?

Mòduls que s’imparteixen des del Departament:

 • Extracció d’olis d’oliva
 • Elaboració de vins
 • Condicionament d’olis d’oliva
 • Elaboració d’altres begudes i derivats
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • Principis de manteniment electromecànic
 • Venda i comercialització de productes alimentaris
 • Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària
 • Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, vinícola i d’altres begudes
 • Anàlisi sensorial
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Tríptic informatiu:

Tríptic informatiu del CFGM d’Olis i vins

Cap de Departament:

Josep Maria Audí

Professorat del curs 2020-21:

Tomàs Nievas
Joan Subirà

 

Blogs i enllaços del departament:

http://fp.centrenet.cat/

Aquest cicle compta amb la col·laboració de