Aportacions de les famílies

D’acord amb les mesures adoptades pels òrgans del centre, les aportacions de les famílies a l’Institut Josep Vallverdú per al vigent curs acadèmic són les següents:

        • Pels cursos corresponents al primer cicle de l’ESO (1r i 2n): 25€ en concepte de material escolar.
        • Pels cursos corresponents al segon cicle de l’ESO (3r i 4t) i al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà: 25€ en concepte de material escolar i 1,12€ corresponents a l’assegurança escolar obligatòria.