Àmbit Social

El departament de Ciències Socials de l’Institut Josep Vallverdú agrupa la docència en l’àmbit de coneixement homònim que s’imparteix al nostre centre. Així, doncs, aquest departament agrupa el professorat de Ciències Socials (enteses principalment com a Geografia i Història), així com també de Filosofia i Ciutadania, d’Història de l’Art, d’Economia, de Religió, i de Cultura i Valors Ètics.

L’objectiu essencial d’aquest departament és coordinar i impartir la docència d’aquests àmbits acadèmics, uns coneixements que estan presents en tots i cadascun dels cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori i del Batxillerat. Més enllà de la transmissió dels continguts acadèmics, tasca principal del departament, aquest pretèn també despertar entre l’alumnat del centre la curiositat pel món on vivim i per tots aquells fets de naturalesa social que l’expliquen.

Tot i que en general les diferents matèries vinculades a aquest departament s’imparteixen a les diferents aules de cada grup-classe, el departament de Ciències Socials compta amb un espai propi amb un important fons bibliogràfic relacionat amb l’àmbit social a disposició de tot l’alumnat del centre.

Matèries que s’imparteixen des del Departament:

A l’ESO:

 • Ciències Socials: Geografia i Història (de 1r a 4t d’ESO)
 • Cultura i valors ètics (de 1r a 4t d’ESO)
 • Religió (de 1r a 4t d’ESO)
 • Emprenedoria (3r d’ESO)
 • Filosofia (4t d’ESO)
 • Servei Comunitari (4t d’ESO)

Al Batxillerat:

 • Història del Món Contemporani (1r de Batxillerat)
 • Història (2n de Batxillerat)
 • Història de l’Art (2n de Batxillerat)
 • Geografia (2n de Batxillerat)
 • Filosofia i ciutadania (1r de Batxillerat)
 • Història de la Filosofia (2n de Batxillerat)
 • Economia (1r de Batxillerat)
 • Economia de l’empresa (1r i 2n de Batxillerat)

Cap de Departament:

Gemma Farré

Professorat del curs 2020-21:

Irene Calvera
Iela de Olmo
Daniel Hernández
Jesús Codera
Eva Morales
Ramon Usall
Anna Àlvarez
Maite Piñol
Anna Màsich
Maite Piñol

Criteris d’avaluació i qualificació:

ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS ÈTICS. 

Blogs i enllaços del departament:

Reconeixements i premis:

Al llarg dels darrers cursos acadèmics, el Departament de Ciències Socials acumula diferents guardons entre els que cal destacar els que ha obtingut el seu alumnat tant en el Premi a Joves Investigadors de les Garrigues com als treballs de recerca de la Universitat de Lleida. Més enllà d’aquestes distincions, també podem ressenyar el premi El Periòdico al millor diari del primer cicle de l’ESO, que el departament va obtenir el curs 2008-09, o el tercer premi en el concurs Consumópolis del curs 2006-07, entre d’altres.