Reunió de delegats i delegades del centre. 

El passat dimecres 11 de desembre es va celebrar la reunió d’inici de curs amb els delegats i delegades d’alumnes de tots els estudis del centre. L’objectiu fonamental d’aquesta presa de contacte era que els representants dels alumnes assenyalessin tres aspectes del funcionament de l’institut valorats com a positius i aportessin tres propostes de millora. Aquest treball s’havia gestionat  en les tutories amb els tutors i tutores prèviament a la reunió. L’equip directiu s’ha compromès a donar una resposta a cada una de les propostes de millora i a implementar-les en la mesura que sigui possible. La reunió va comptar amb la presència de la totalitat de representants d’alumnes a més del de la directora del centre, el coordinador pedagògic, el cap d’estudis d’FP, la cap de formació del CAR i el tutor de dia de residència