Reconeixement a Albert Mendoza

El passat 6 de setembre, l’INS CAR va fer un acte de reconeixement a Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, per la seva col·laboració amb l’institut al llarg de molts anys. Davant la seva pròxima jubilació, el professorat va voler demostrar-li el seu agraïment.

Li desitgem tota la sort en aquesta nova etapa que comença.