Informacions del Departament d’Educació

Hem rebut noves informacions del Departament d’Educació que us transmetem:

“Es confirma que queden suspesos tots els terminis administratius, sense excepció. Això afecta a diversos procediments com, per exemple, la inscripció per a la prova d’accés als cicles formatius. Es treballa en diversos escenaris i possibilitats en relació a aquests procediments. Tan bon punt es pugui comunicar algun canvi, es farà. S’ajorna la preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat.”

Quan anem rebent noves instruccions o concrecions us ho anirem transmetent en aquesta pàgina web.

L’equip directiu