Informació Matricula Cicles Formatius de Grau Superior

Informació Matricula Cicles Formatius de Grau Superior. Curs 2021-22

 

A partir del 16 de Juliol podeu consultar la llista d’admesos al nostre centre o a a les pàgines web del Departament d’Educació amb el codi que us van fer arribar en fer la preinscripció .

 

Si heu estat admesos recordeu que heu de fer la matrícula del dia 19 al 23 de juliol.  La matrícula cal fer-la de forma telemàtica i per això ens heu d’enviar la següent documentació a l’adreça de correu preinscripcioimatricula@ies.car.edu

·                        Imprès de matrícula amb les vostres dades.    (Descarregar)

·                        Full signat d’assabentat de la informació del curs i talla de la samarreta (últim full del document d’informació de matriculació) (Descarregar)
·                        Comprovant del pagament del preu públic.

Descarregar el full de pagament amb les instruccions d’Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Descarregar el full de pagament amb les instruccions de Condicionament Físic.

(Si és el cas, heu d’adjuntar còpia del carnet o certificat de família nombrosa, monoparental o discapacitat que justifiqui el descompte).

·                        Foto de carnet

·                        Còpia de l’original de la documentació (títol, resguard del títol o certificat de la prova) que permet l’accés al cicle.

  •            Notes de l’últim curs realitzat.

·                        Còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a

·                        Còpia de la Targeta Sanitària

·                        Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (només menors d’edat).

 Si teniu problemes per fer la matrícula per telemàticament també podeu venir a fer-la presencialment encara que no sigui aquesta l’opció preferent. L’horari d’atenció al públic és de les 10 a les 13h.

► És molt important que feu la matrícula en el període indicat, després té preferència l’alumnat de la llista d’espera. Si estàveu admesos i el dia 23 de juliol abans de les 13:00 h no heu fet la matrícula, perdreu la plaça i passareu al final de la llista d’espera.

Un cop finalitzat el període de matrícula de l’alumnat que apareix en la llista d’admesos de 16 de juliol, si hi ha places vacants s’obre el període de matrícula per l’alumnat que estigui en llista d’espera,

► Si no heu estat admesos, però us continua interessant la plaça, a partir del dia 26 (de les 9 a les 14 h)  i seguint l’ordre de la llista d’espera ens posarem en contacte amb vosaltres al telèfon que vau facilitar en la preinscripció.

Heu de tenir en compte que si no us podem localitzar i no us poseu en contacte amb la secretaria del centre, en un període de 24 hores a partir de la nostra trucada, entendrem que no us interessa la plaça i passarem al següent de la llista, Aquest procés el repetirem successivament fins a completar la matrícula del grup.

Una vegada exhaurides les places del grup no podrem matricular ni alumnat de llista d’espera, ni alumnat que hagués estat admès en la llista del 16 de juliol però que no hagi fet la matrícula del dia 1 al 7 de setembre.