Comissió avaluadora de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

 

Centre-seu: Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu

Localitat: Sant Cugat del Vallès    Codi de centre: 08046694

Composició

Presidenta                                                      Marta Arnaiz Vicente

Secretari                                                         Montsant Aleu Pujol

Vocal 1                                                          Laia Torrent Hernández

Vocal 2                                                          Albert Viaplana Torras

Vocal 3                                                          Daniel Catalan Lopez

Vocal 4                                                          María Carmen Chaler Telmo

Vocal 5                                                          David Rojas Salmerón

Vocal 6                                                          Violant Emília González Antó

Vocal 7                                                          Jose Tolosa Corrales

Vocal 8                                                          Judit  Borràs Pla