CALENDARI. PROVES ACCÉS CFGM INS CAR. 2021

Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

 

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021

Presentació de la documentació al centre: del 14 al 27 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021

 

Prova: 5 de maig de 2021

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de maig de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: 28 de maig de 2021

Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021

Prova: 18 de maig de 2021 a les 9.30 h

 

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/