PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATUS GRAU SUPERIOR 2021/2022

Via 1 = Batxillerat o equivalent   (60% del total de places)

Via 2 = Cicle Formatiu de Grau Mitjà (prioritat a les famílies professionals afins)  (20% del total de places)

Via 3 =  Prova d’accés o altres titulacions no incloses ni a la via 1 ni a la via 2  (20% del total de places)

*Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional

 

21/05/2021