Horari marc PFI Hoteleria

HORARI PRIMER TRIMESTRE ALUMNES PFI-PTT AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ.    CURS 2017/18

 

HORA

 

 

 

DILLUNS

 

DIMARTS

 

DIMECRES

 

DIJOUS

 

DIVENDRES

9,00-10,00  

MÒDUL FG

 

MÒDUL FG

 

MÒDUL FG

10,00-11,00  

MÒDUL FG

        MÒDUL FP (SALA)  

MÒDUL FG

 

MÒDUL FG

11,00-11,30

 

MÒDUL FP (SALA)
11,30-12,30  

MÒDUL FG

MÒDUL FP (SALA)  

MÒDUL FG

 

MÒDUL FG

12,30-13,30  

MÒDUL FG

MÒDUL FP(SALA)  

MÒDUL FG

 

MÒDUL FG

13,30-14,00  

MÒDUL FG

MÒDUL FP (SALA)  

MÒDUL FP (SALA)*

 

MÒDUL FG

14,00-15,00

 

MÒDUL FP (SALA)
15,00-16,00

 

MÒDUL FP (SALA) MÒDUL FP (CUINA)
16,00-17,00 MÒDUL FP (SALA) MÒDUL FP (CUINA)

 

17,00-18,00 MÒDUL FP (CUINA)

 

18,00-19,00 MÒDUL FP (CUINA)

 

19,00-20,00 MÒDUL FP (CUINA)

 

*Horari: 13-14h.

HORARI SEGON TRIMESTRE ALUMNES PFI-PTT AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ.       CURS 2017/18

 

HORES

 

DILLUNS

 

DIMARTS

 

 

DIMECRES

 

DIJOUS

 

DIVENDRES

9.00-10.00  

MÒDUL FP (CUINA)

MÒDUL FG
10.00-11.00 MÒDUL FP (SALA)  

MÒDUL FP (CUINA)

MÒDUL FG
11.00-11.30 MÒDUL FP (SALA)  

 

11.30-12.30  

MÒDUL FP (SALA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

 

 

MÒDUL FG
12.30-13.30  

MÒDUL FP (SALA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

 

 

MÒDUL FG
13.30-14.00

 

 

MÒDUL FP (SALA)

 

MÒDUL FP (SALA) *

MÒDUL FG
14.00-15.00

 

 

MÒDUL FP (SALA)

 

 

 

 

15.00-16.00  

MÒDUL FP (SALA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

16.00-17.00

 

 

MÒDUL FP (CUINA)

 

MÒDUL FP (SALA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

17.00-18.00

 

 

MÒDUL FP (CUINA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

18-00-19.00  

MÒDUL FP (CUINA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

19.00-20.00  

MÒDUL FP (CUINA)

 

MÒDUL FP (CUINA)

 

*Horari: 13-14h.