Notes de tall -CFGM-

 

 PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-19
GRUPS OFERTA DEMANDA

1ra.OPCIÓ

NOTES DE TALL
PQPI PROVA ACCÉS ESO
CFGM
CUINA I GASTRONOMIA – HT10 3 90 282 7,07 6,10
SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HT30 2 60 107   5,00 5,60
ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS – IA10 1 30 19   5,00 5,00
FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA – MATÍ – IA60 1 30 79   7,03 6,20
FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA – TARDA – IA60 1 30 33   5,00 5,33