Notes de tall -CFGM-

 

 PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20
GRUPS OFERTA DEMANDA

1ra.OPCIÓ

NOTES DE TALL
PQPI PROVA ACCÉS ESO
CFGM
CUINA I GASTRONOMIA – HT10 3 90 219 6,90 5,80
SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HT30 2 60 69   5,00 5,00
ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS – IA10 1 30 15   5,00 5,00
FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA – MATÍ – IA60 1 30 88   6,33 6,03
FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA – TARDA – IA60 1 30 36   5,00 5,00