Preus i Aportacions CFGM

 

 28/03/2019

Grau Mitjà

Cicle Formatiu Cuina i Gastronomia Serveis de Restauració Forneria, Pastisseria i Confiteria Elaboració de Productes Alimentaris
Nivell
1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Aportacions de Material
510 € 510  € 510 € 510  € 510 € 510 € 510 € 510 €
Uniformes (*)
129 € 1,60 € 130 € 11 € 120 € _ 123 € _
Maletí d’Eines (*)
202 € _ 77 € _ 206 € _ 138 € _
Total
841 € 511,6 € 717 € 521 € 836 € 510 € 761 € 510 €

(*) Preus orientatius

El preu de les aportacions de material es farà en pagament únic al mes de juliol.

Alumnat major de 28 anys: NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. L’alumnat que estigui en possessió de la TSI pot fer ús de la mateixa o be d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria que ha de subscriure l’alumnat .