Preus i Aportacions CFGM

 

 17/06/2020

Grau Mitjà

Cicle Formatiu Cuina i Gastronomia Serveis de Restauració Forneria, Pastisseria i Confiteria Elaboració de Productes Alimentaris
Nivell
1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Aportacions de Material
520 € 520  € 520 € 520  € 520 € 520 € 520 € 520 €
Uniformes (*)
129 € 1,60 € 126€ 11 € 120 € _ 123 € _
Maletí d’Eines (*)
203 € _ 78 € _ 207 € _ 138 € _
Assegurança Escolar
1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 €
Total
853,12 € 522,72  725,12  532,12 848,12 521,12 783,12 521,12

(*) Preus orientatius

Alumnat major de 28 anys: NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. Les persones més grans de 28 anys han de contractar una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria amb un import de 11€ a sumar als imports anteriorment detallats.