Mobilitat Internacional

 

 

 

Des de 2014  l’Ins EHTB posa en marxa a través de les convocatòries anuals que proporciona el SEPIE les beques Erasmus+ amb una ajuda econòmica per l’alumnat de formació professional, perquè facin practiques en empreses d’altres països de l’UE.

Tenim atorgada la carta ECHE per a GS (Erasmus+ Charter for Higher Education 2021-2027)  amb l’objectiu de poder participar en el programa ERASMUS + i així  oferir beques a l’alumnat de GS.

La convocatòria també inclou accions de mobilitat per a professorat de Formació Professional.

Amb l’objectiu de promoure i facilitar la mobilitat dels alumnes d’FP, el Centre desplega el seu pla d’acció en projectes internacionals i la coordinació de mobilitat del Centre prepara, gestiona i fa el seguiment dels projectes per alumnat i professorat del Centre.

Per  contactar: mobilitat.internacional@insehtb.cat

 

Portem a terme varies accions per millorar el nostre projecte d’internacionalització:

1.- Beques Erasmus+ K103 gestionades pel nostre Centre. Nombre de beques : 16 places. Els beneficiaris són els estudiants de segon curs  i graduats majors d’edat dels cicles formatius de Grau Superior que s’imparteixen a l’institut. Durada de l’estada: 2 mesos de pràctiques a una empresa dels nostres països socis : França, Itàlia, Gal·les, Alemanya , Països Baixos .

2.- Beques Erasmus+ K102 gestionades pel nostre Centre. INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL SECTOR ALIMENTARIO EN UNA DIMENSIÓN EUROPEA. Nombre de beques : 10 places Els beneficiaris son els estudiants majors d’edat dels cicles formatius de Grau Mitjà d’ Elaboració de Productes Alimentaris i de Forneria, Pastisseria i Confiteria. Durada : 12 dies a Lyon (França)+ 2 dies de viatge.

3.- Beques Erasmus+. KA2+ MORE FOR EUROPE (2018-2020) amb reconeixement acadèmic. Nombre de beques : 6 places. S’adreça a l’alumnat de segon curs del CFGM d’Hoteleria (CFGM Cuina i Gastronomia i CFGM Serveis en Restauració).  La mobilitat té lloc durant el curs escolar i té una durada de màxim 8 setmanes distribuïdes de la següent manera:  dues setmanes de formació en el centre d’acollida  i la resta  realitzant pràctiques en una empresa del país soci (Marsella, Mondovi, Setubal).

4.- Beques Erasmus+K102 / K103 ( STT Staff mobility for training) adreçat al professorat del Centre Període d’observació (Job shadowing) de 5 dies + 2 de viatge.

5.- Beques Erasmus+ K107. Mobilitat d’Educació Superior entre països del programa i associats. Nombre de beques: 1 plaça. El beneficiari serà professorat de l’institut. País associat: Perú.

6.- El nostre Centre està associat al Consorci Erasmus per a pràctiques en empreses,coordinat per la Fundació BCN Formació Professional a través de la Xarxa FP. Aquest consorci proposa i desenvolupa diferents Projectes de mobilitat i formació pràctica a empreses de la nostres famílies per a alumnat de grau mitjà i grau superior tan per estudiants com per a graduats.

Los proyectos Erasmus+ K102, K103, K107 y K2 han sido financiados con el apoyo de la Unión Europea y gestionados por el SEPIE.

Declaració de la política Erasmus de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

Veure la carta Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027