Xarxa FP

 

image005

Fundació  BCN Formació Professional

PROJECTES DE MOBILITAT BEQUES ERASMUS+ :   A TRAVÉS DE LA XARXA BCN FP

Consorci ERASMUS+ Educació Superior: Projecte BCN-Europa

Consorci ERASMUS+ Formació Professional Grau Mitjà: Projecte IVET in Europe  

INFORMACIÓ GENERAL

L’ Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, participa en dos projectes Erasmus+ coordinats per la Fundació BCN Formació Professional. Aquests projectes atorguen al nostre centre un nombre de beques Erasmus+ que són gestionades directament per la Fundació. Aquestes beques estan destinades a ESTUDIANTS i GRADUATS dels CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I GRAU MITJÀ. La selecció dels alumnes es fa en el nostre centre amb els mateixos criteris que la resta d’alumnes interessats en les beques Erasmus+ de practiques i les ciutats on es realitzen les estades formatives són les ciutats de l’Associació Xarxa FP.

http://www.xarxafp.org/  

 1. Consorci ERASMUS+ Educació Superior: PROJECTE BCN – EUROPA

OBJECTIU

BENEFICIARIS

QUÈ I COM ES FARÀ LA SELECCIÓ

CALENDARI I PROCÉS

OBJECTIU

Fomentar que els estudiants i graduats dels cicles formatius de grau superior puguin realitzar part de la formació en centres de treball (FCT) en empreses o institucions dels diferents països de la Unió Europea. BENEFICIARIS

 • Estudiants i graduats dels cicles formatius de grau superior dels centres socis del Consorci Erasmus.
 • Estudiants majors de 18 anys.
 • Estudiants amb bon nivell en alguna llengua estrangera (mínim B1).

QUI I COM ES FARÀ LA SELECCIÓ

 • Mateix procés que per ERASMUS + (EHTB)
 • Omplir Fitxa d’inscripció dels estudiants
 • Els alumnes interessats realitzaran una entrevista a EHTB i lliuraran el seu CV Europass en llengua estrangera.
 • Els alumnes seleccionats pel centre realitzaran una entrevista personal a la Fundació BCN Formació Professional, lliuraran el seu CV Europass i la seva carta de presentació en llengua estrangera.

Cap beca podrà ser atorgada sense l’entrevista prèvia.

 1. L’elecció dels participants es realitzarà seguint els criteris de mèrit acadèmic (10 punts), competència lingüística (20 punts) i competències personals   (10 punts).

CALENDARI I PROCÉS

Les estades Erasmus es realitzen en dos períodes diferenciats:

 • Del maig al juny (estudiants d’FCT)
 • De l’octubre al novembre (estudiants graduats)

xarxa fp -calendari 1

 1. BEQUES ERASMUS+ : A través de la Xarxa BCN FP (ERASMUS +) GRAU MITJÀ

 Consorci ERASMUS+ (Formació Professional): IVET in Europe

OBJECTIU

BENEFICIARIS

QUÈ I COM ES FARÀ LA SELECCIÓ

CALENDARI I PROCÉS

OBJECTIU

Fomentar que els recent graduats en els cicles formatius de grau mitjà puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses dels diferents països de la Unió Europea.  BENEFICIARIS

 • Recent graduats en els cicles formatius de grau mitjà dels centres socis del projecte.
 • Graduats majors de 18 anys.
 • Graduats amb bon nivell en alguna llengua estrangera (mínim B1)

 QUÈ I COM ES FARÀ LA SELECCIÓ

 • Mateix procés que per ERASMUS + (EHTB)
 • Omplir Fitxa d’inscripció dels estudiants
 • Els alumnes interessats realitzaran una entrevista a EHTB i lliuraran el seu CV Europass en llengua estrangera.
 • Els alumnes seleccionats pel centre realitzaran una entrevista personal a la Fundació BCN Formació Professional, lliuraran el seu CV Europass i la seva carta de presentació en llengua estrangera.

Cap beca podrà ser atorgada sense l’entrevista prèvia.

 • L’elecció dels participants es realitzarà seguint els criteris de mèrit acadèmic (10 punts), competència lingüística (20 punts) i competències personals   (10 punts).
 • Els estudiants hauran de realitzar un curs d’idiomes on line previ a l’estada formativa.

CALENDARI I PROCÉS

Les estades Erasmus es realitzen en dos períodes diferenciats:

 •  De l’octubre al novembre
 • Del gener al març

 xarxa fp -calendari 2

Per a més informació: http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/es/