Calendari – CFGM

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 10 de maig de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 23 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 5 de juliol de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula primer període

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 a l’15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Gestió de Vacants

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d’un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. Aquest acte públic s’ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 17 de juliol a les 9:00 hores a la Sala de Graus de l’institut. A l’acte públic s’adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d’espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’ edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Per aquells alumnes que no hagin estat admesos, el dia 2 de setembre el Departament d’Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

Segon període de preinscripció i matrícula

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d’espera, el 2 de setembre de 2019 s’informa de les places vacants.

S’obre un segon període de preinscripció en què només hi poden participar les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Els participants han d’acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d’accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L’acreditació d’haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 3 i 4 de setembre de 2019
 • Llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2019.
 • Període de matrícula 2na fase: 9 i 10 de setembre de 2019.