Calendari – CFGM

Preinscripció

 • Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig de 2021.
 • Període de presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021.
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2021.
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juliol de 2021.

Matrícula primer període

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021.

Gestió de Vacants

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d’un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. Aquest acte públic s’ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 20 de juliol de 2021 a les 9:00 hores a la Sala de Graus de l’institut. A l’acte públic s’adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d’espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’ edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Per aquells alumnes que no hagin estat admesos, el dia 1 de setembre el Departament d’Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: del 1 al 3 de setembre de 2021.
 • Publicació de llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2021.