Preus, aportacions i taxes CFGS

07/05/2021 Grau Superior

 

Cicle Formatiu Direcció de Cuina Direcció en Serveis de Restauració Agències de Viatges i Gestió d’Esdev. Gestió Allotjaments Turístics Guia, Informació i Assist. Turística
Nivell 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Matrícula Preu Públic (1) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Aportacions de Material 520 520 520 520 130 130 130 130 130 130
Uniformes (*)
151,93 2,60 121,58 12,34 125 125 125
Maletí d’Eines (*) 206 80
Assegurança Escolar 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Total

 

1239,05€ 883,72€ 1082,70€ 893,46€ 616,2€ 491,2€ 616,2€ 491,2€ 616,2€ 491,2€

(1) Preu Públic

(*) Preus orientatius

El preu de les aportacions de material es farà en pagament únic al mes de juliol.

Alumnat major de 28 anys, NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. Les persones més grans de 28 anys han de contractar una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria amb un import de 11€ a sumar als imports anteriorment detallats.