Preus, aportacions i taxes CFGS

 28/03/2019

Grau Superior

Cicle Formatiu Agències deViatges i Gestió d’Esdev. Gestió Allotjaments Turístics Guia, Informació i Assist. Turística
Nivell 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Matrícula Preu Públic (1) 360 € 360 € 360 € 360 € 360 € 360 €
Aportacions de Material 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 €
Uniformes (*) 125 € _ 125 € _ 125 € _
Maletí d’Eines (*) _ _ _ _ _ _
Total 605 € 480 € 605 € 480 € 605 € 480 €

 

 28/03/2019

Grau Superior

Cicle Formatiu Processors i Qualitat Indústria Alimentària Direcció de Cuina Direcció en Serveis de Restauració
Nivell 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Matrícula Preu Públic (1) 360 € 360 € 360 € 360 € 360 € 360 €
Aportacions de Material 290 € 290 € 510 € 510 € 510 € 510 €
Uniformes (*) 39 € _ 129 € 1,6 € 126 € 7 €
Maletí d’Eines (*) _ _ 202 € _ 77 € _
Total 689 € 650 € 1.201 € 871,6 € 1073 € 877 €

(1) Preu Públic

(*) Preus orientatius

El preu de les aportacions de material es farà en pagament únic al mes de juliol.

Alumnat major de 28 anys: NO està cobert per l’assegurança escolar obligatòria. L’alumnat que estigui en possessió de la TSI pot fer ús de la mateixa o be d’una assegurança equivalent a la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria que ha de subscriure l’alumnat .