Erasmus+: CF de Grau Mig (K102)

EU flag-Erasmus+ - comprimit

PROJECTE ERASMUS DE MOBILITAT INTERNACIONAL

INTERCANVI ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG (K102)
 • INFORMACIÓ GENERAL
 • OBJECTIUS
 • CRITERIS DE SELECCIÓ
 • CALENDARI I PROCÉS
Informació General

Erasmus+ vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, oferint als alumnes, als professors i al personal que imparteix ensenyaments de Formació professional i Cicles Formatius de Grau Mig, oportunitats de Mobilitat per l’Aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. Això ha de permetre establir relacions amb organismes i empreses del món laboral que milloraran les possibilitats de trobar feina i les habilitats personals dels seus participants.
Dintre del programa Erasmus+, l’ Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, INS EHTB, participa en el projecte educatiu de mobilitat anomenat INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL SECTOR ALIMENTARIO EN UNA DIMENSIÓN EUROPEA.
Aquest projecte està adreçat als alumnes de 2n curs de CFGM de Forneria, Pastisseria i Confiteria i 2n curs de CFGM d’Elaboracions de productes alimentaris i consisteix en realitzar un intercanvi amb el CFAI (Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel) de Perpinyà, el nostre soci d’acollida amb el qual portem col•laborant des del 2008. A més a més, aquest projecte permet que els alumnes puguin aprendre nous coneixements i noves tècniques d’elaboració en un país important a nivell gastronòmic, com és França, que d’una altra manera seria difícil transmetre.
Consisteix en una estada de dues setmanes en el centre d’acollida, en la qual l’alumnat participa durant la primera setmana a totes les activitats lectives al Centre de Formació i la segona setmana gaudeix d’un període de Formació Pràctica en centres de treball (FCT) del sector del país de destinació. Donat que es tracta d’un intercanvi, amb anterioritat o posteriorment, els alumnes francesos del CFAI de Perpinyà realitzen el mateix programa a Barcelona.

Objectius

Els objectius principals d’aquest projecte són:

 • Aplicar els continguts que s’han treballat al llarg del curs dintre d’un entorn laboral i social diferent i alhora més proper.
 • Desenvolupar les competències curriculars i lingüístiques dels alumnes perquè puguin aplicar-les en la seva futura professió.
 • Millorar les competències clau relacionades amb la integració en el mercat laboral.
 • Contribuir a la cohesió social amb l’augment de les possibilitats de mobilitats d’aprenentatge i el reforç de la cooperació entre el sector de l’educació/formació i el món del treball.
 • Aprendre i comunicar-se en llengua francesa.
 • Permetre als alumnes créixer com a persones i com a professionals en formació dintre del sector, desenvolupant la seva maduresa, el seu nivell de responsabilitat i emprenedoria i els seus coneixements d’una altra cultura mediterrània i europea.
 • Afavorir la comprensió intercultural i valorar les semblances i diferències entre la cultura pròpia i una cultura tan rica i variada com és la francesa

Aquest intercanvi es realitza entre el segon i el tercer trimestre del curs i comporta una jornada de cloenda on els responsables de l’estada fan l’avaluació final de l’estada i dels coneixements lingüístics i culturals adquirits pels alumnes amb lliurament d’un diploma acreditatiu.

Criteris de selecció

L’Equip Docent és qui fa la valoració per determinar si l’alumne/a mereix o no poder gaudir de la beca. Aquest equip, encapçalat pel Tutor/a del grup, valora de manera general diferents aspectes:

 • Criteris acadèmics : Qualificacions acadèmiques.
 • Coneixement d’idiomes : Nivell de llengua estrangera.
 • Criteris actitudinals: Factors de maduresa de l’alumne/a:
  • “Assistència i puntualitat,
  • “Actitud positiva,
  • “Capacitat d’empatia,
  • “Nivell de responsabilitat.

Tindran preferència els alumnes que no han obtingut mai cap beca.
En cap cas es tindran en compte els alumnes que no hagin superat tots els mòduls formatius o hagin ocasionat algun tipus de conflicte.

Els alumnes seleccionats rebran una preparació lingüística d’iniciació o de reforç en llengua francesa de 20 hores aproximadament en el nostre centre, on es profunditzarà sobre temes culturals i relacionats amb les diferents professions dels cicles formatius. La formació lingüística consisteix a oferir als alumnes unes eines bàsiques perquè es puguin comunicar en el país d’acollida, així com el llenguatge específic de la seva especialitat.

Calendari i procés

calendari erasmus CFGM Perpinya

Per a més informació:

Memòria Intercanvi amb CFAI Perpignan 2016