Cicles Formatius de Grau Mitjà

CFGM Cuina i Gastronomia
CFGM Serveis en Restauració
CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria