Calendari – CFGS

 • Publicació de l’oferta inicial: 21 de maig de 2021.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021.
 • Termini per presentar reclamacions: del 23 al 30 de juny de 2021.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021.
 • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2021.
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos i llistes d’espera: 16 de juliol de 2021.

Matrícula primer període

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 19 al 23 de juliol de 2021.

Gestió de Vacants

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d’un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. Aquest acte públic s’ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 26 de juliol de 2021 a les 9:00 hores a la Sala de Graus de l’institut. A l’acte públic s’adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d’espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’ edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Per aquells alumnes que no hagin estat admesos, el dia 1 de setembre el Departament d’Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: del 1 al 3 de setembre de 2021.
 • Publicació de llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2021.