Notes de tall -CFGS-

 PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019
GRUPS OFERTA DEMANDA

1ra.OPCIÓ

NOTES DE TALL
VIA 1 VIA 2
VIA 3
CFGS
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 1 30 45 6,23 6,61 6,67
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – TARDA – HTA0 1 30 8      
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 1 30 63 5,81 5,96 7,70
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – TARDA– HTB0 2 60 18      
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 1 30 45 5,57 6,58 6,66
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – TARDA – HTF0 2 60 7      
DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 1 30 73 7,22 5,67 7,04
DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 1 30 32 5,00 6,76 5,02
PROCESSOS I QUALITAT EN LA IND. ALIMENTÀRIA 1 30 37      

Via 1: accés per batxillerat o ensenyaments equivalents (COU).

Via 2: accés per curs de formació específica i/o títol de tècnic de Formació Professional.

Via 3: accés per prova o altres titulacions.