Notes de tall -CFGS-

 PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020
GRUPS OFERTA DEMANDA

1ra.OPCIÓ

NOTES DE TALL
VIA 1 VIA 2
VIA 3
CFGS
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 1 30 31 5,43 6,19 5,60
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – TARDA – HTA0 1 30 1 5,00 5,00 5,00
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 1 30 52 5,74 7,02 7,30
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – TARDA– HTB0 2 60 13 5,00 5,00 5,00
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 1 30 55 5,90 5,00 7,37
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – TARDA – HTF0 2 60 7 5,00 5,00 5,00
DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 1 30 62 7,03 6,54 5,70
DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 1 30 21 5,00 5,00 5,00
PROCESSOS I QUALITAT EN LA IND. ALIMENTÀRIA 1 30 22 5,00 5,00 5,00

Via 1: accés per batxillerat o ensenyaments equivalents (COU).

Via 2: accés per curs de formació específica i/o títol de tècnic de Formació Professional.

Via 3: accés per prova o altres titulacions.