AAC 20-21 : Convocatòria Acredita’t 2020-2021

Notificacions 12/04/2021:
Llistat provisional d’admesos i exclosos a la Fase d’Avaluació. Més informació al punt 3. FASE AVALUACIÓ

Què és Acredita’t?

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació que permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Aquest procediment permet a la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència aconseguir una acreditació oficial.

Aquest procediment consta de les fases:

1. Assessorament

En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.

L’assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s’ha demanat, adquirits a través de l’experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d’aquesta informació, l’aspirant pot decidir si passar a la fase d’avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.

2. Avaluació

En aquesta fase l’aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l’acreditació. En l’avaluació es tindran en compte, entre d’altres, la fiabilitat, l’objectivitat i la qualitat. En essència, l’objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

Quines qualificacions podeu acreditar en aquesta convocatòria?

Àmbit: Turisme i Hosteleria

Operacions bàsiques de pisos en allotjament com la preparació i posada a punt d’habitacions, zones nobles i àrees comunes, el rentat, planxat i arranjament de roba pròpia de l’establiment d’allotjament.

Definició d’ofertes gastronòmiques senzilles, aprovisionament i control del consum, preelaboració i conservació de tota classe d’aliments i plats elementals, amb la utilització, si cal, d’alguna llengua estrangera per comunicar-se.

Guia de turistes i visitants com la interpretació del patrimoni i béns d’interès cultural, els espais naturals.

 

Hi ha actualment dues convocatòries:

 • Convocatòria març 2021 ( abans convocatòria acreditat tancada 2021)
 • Convocatòria gener-març 2021 ( abans convocatòria acreditat oberta 2021)

 

1. PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t.  Una vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el procediment.
 2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa    dels requisits de participació-escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica de l’àmbit del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). Es poden consultar les adreces de correu electrònic dels diferents àmbits d’Acredita’t de cada centre en el web Acredita’t.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Convocatòria gener-març 2021 ( abans convocatòria acreditat oberta 2021)

El 25 gener del 2021 s’obre una nova convocatòria d’avaluació i reconeixement de competències. És una convocatòria oberta per trimestres, al llarg dels quals es podrà fer la preinscripció de forma continuada fins el 31 de març,  flexibilitzant així l’accés a tota aquella persona que vulgui obtenir l’acreditació de competències, incloses les persones que hagin pogut quedar excloses en la convocatòria actual ACC 20-21. podeu consultar més informació a http://acreditat.gencat.cat/ca/convocatories/2021/

Requisits de participació

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020 els requisits següents:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

   • Certificat de registre de ciutadania comunitària,
   • Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
   • Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
   • Sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
 1. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3
 2. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l’1 de setembre de 2020) tenir:
   • Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació no formal.
   • Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.

Terminis

 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció. NOTA (nova data): Publicació dels resultats provisionals d’admesos i exclosos de la preinscripció a partir del 17 de novembre de 2020.
 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.

 Calendari orientatiu. 

 • 11 al 15 de gener: informació via correu electrònic sobre la inscripció i pagament per a la Fase Assessorament per a tots els aspirants admesos
 • 1 de febrer 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos que rebran la convocatòria per correu electrònic.
 • Febrer: inici Fase d’Assessorament.
 • Març – abril: Fase d’Avaluació.
 • Juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés

 

2. FASE ASSESSORAMENT

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ PELS ADMESOS AL PROCÉS ACREDITA’T

Tots aquells que heu estat admesos i que us correspongui el centre INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona HEU REBUT EL PASSAT DIA 14 DE GENER, un correu amb informació per fer la inscripció i realitzar el pagament per a la Fase d’Assessorament i més informació d’interès. Si us plau consulteu el correu brossa o spam

Tot seguit teniu informació i documents que us seran d’utilitat:

– Guia de l’aspirant

Al següent enllaç podeu consultar la informació que us pot interessar sobre el seguiment del procés Acredita’t 2020. Fent una lectura podeu resoldre alguns dels dubtes que tingueu.

Aquí teniu l’enllaç per poder-la consultar: Guia-aspirant_candidat

– Dossier de trajectòria professional i formativa

Al següent enllaç podeu accedir al dossier que cal emplenar amb les dades corresponents referents a la vostra trajectòria professional i/o formativa:

Una vegada hagueu emplenat el dossier, reviseu la informació del següent apartat per enviar-la al centre que teniu assignat i sempre tenint en compte a quina qualificació professional  us inscriviu.

– Documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa

Cal presentar un justificant (certificat) de tota la formació que tingueu relacionada amb la qualificació professional a la que us voleu inscriure, que no s’hagi facilitat anteriorment en la documentació de la preinscripció, i que heu indicat al dossier de trajectòria professional i formativa.

A més a més, cal adjuntar una copia de la titulació acadèmica més alta que disposeu (EGB, ESO, Batxiller, …), tal i com s’indica al dossier de trajectòria professional i formativa.

En el cas de disposar d’algun reconeixement d’unitats de competència i/o unitats formatives reconegudes en convocatòries anteriors, cal presentar el certificat corresponent que així ho demostri.

Si s’ha cursat cap cicle formatiu i s’ha superat o convalidat algun mòdul, cal presentar el certificat acadèmic que ho provi.

– Correus on enviar tota la documentació

Un cop heu fet el pagament de la Fase d’Assessorament tal i com se us indicarà en el correu que rebreu, haureu d’enviar tota la documentació quan se us demani al correu:

acreditatehtb@insehtb.cat

 

– Llistat definitiu d’aspirants admesos o exclosos a la Fase d’Assessorament

Convocatòria març 2021 (abans convocatòria acreditat tancada 2021)

Ja podeu consultar la llista definitiva d’aspirants admesos/no admesos en la fase d’assessorament un cop finalitzat el termini de pagament i aportada la documentació justificativa.

llistat definitiu admesos

El proper 1 de febrer es realitzarà la primera reunió informativa de forma telemàtica. Consulteu el vostre correu amb l’enllaç de la reunió.

 

3. FASE AVALUACIÓ

Convocatòria març 2021 (abans convocatòria acreditat tancada 2021)

La inscripció i pagament de la fase d’avaluació es realitzarà a través de la plataforma TPVEscola a partir del dia 7 d’abril fins l’11 d’abril un cop es comprovi per a cada candidat el preu a abonar o les bonificacions.

Cal entregar abans del 6 abril el full de sol·licitud inscripció a la fase avaluació que s’ha fet arribar a cada candidat per correu i la documentació acreditativa en cas de bonificació o exempció.

Llistat provisional d’admesos fase avaluació (12/04/2021)
 
Imports i bonificacions per fer efectius a través de TPV Escola (del 7 a l’11 abril)

 1.  Import ordinari: 13,00€ /UC

 1.  Import amb bonificació del 50%: 6,50 € /UC

 1.  Exempcions: no han d’ingressar cap import.

Bonificacions (6,50/UC):

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

 • Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació (atur) tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions (Gratuït):

 • Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

 • Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

 • Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

 • Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

 

Calendari de la fase d’avaluació:

Convocatòria març 2021 (abans convocatòria acreditat tancada 2021)

– abans del 6 abril entrega full de sol·licitud inscripció a la fase avaluació i documentació acreditativa dret bonificació o exempció

– del 7 al 11 d’abril, inscripció i pagament pel procés d’avaluació.

– 12 d’abril, llistat provisional d’admesos fase avaluació

– del 13 al 16 d’abril, reclamacions inscripció fase d’avaluació.

– 19 d’abril, llistat definitiu fase avaluació.

– 20 abril a 28 maig fase avaluació.

 

Preu del Servei

Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit

Avaluació: 13,00 € per UC, amb un import màxim segons àmbit

Més informació

Tota la informació la trobareu disponible al web Acredita’t

Resolució conv_2020-2021
Nota: es convoquen  unitats de competència de diferents àmbits. Els títols de formació professional i les qualificacions professionals que contenen les unitats de competència convocades, així com el nombre de places per a cada àmbit, es detallen en aquest enllaç: Àmbits professionals

 

Documentació 

Comunicacio_renuncia_participar

Documentacio_justificativa

Ordenació pre-inscripció

 

Servei Acredita't