Consell escolar

Consell Escolar
El consell escolar està format per representants de l’equip directiu, representants del sector del professorat, representats del sector alumnat, representants de l’ajuntament i representants del PAS (enguany està desert els representats del sector pares d’alumnes i de l’AMPA).

Representants de l’equip directiu

 • Director/a Ana Vernet Ariño
 • Cap d’estudis Bibiana Sala Gerónimo
 • Secretari/ària Roser Vives Serra
Representants de l’Ajuntament

 • Montserrat Paino Lafuente

Representant Personal d’Administració
i Serveis

 • Rosario del Pozo Bejarano
Representants del sector del professorat

 • Cucala Velasco, Adolfo
 • Cuende Cosp, Carles
 • Duarte Ortega, Sonia
 • Jordi Salgado Salichs
 • Juanjo Sebastián Albiol
 • Quintela Rodrigo, Merce
Representants sector alumnat

 • Moreno Aznar, Elena

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.