Presentació de sol·licituds – IFE

La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d’Educació.

  • Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència.
  • La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa dins el termini.
  • No s’admeten sol·licituds fora de termini.
  • La petició d’admissió a un centre comporta l’acceptació del perfil d’estudis que s’hi imparteixen.
  • Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d’alumnes admesos, no s’ha aconseguit plaça en el centre escollit com a primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats.
  • La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.