Vies i reserves de places – CFGS

Cicles Formatius de Grau Superior

 

Qui accedeix

per aquesta

via?

Via 1 Via 2 Via 3
Persones que al·leguen el títol de batxillerat o ensenyaments equivalents.

 

Persones que acrediten formació relacionada amb l’accés als CFGS 1 i/o un títol de tècnic. Persones que al·leguen la superació d’una prova d’accés o

altres titulacions.2

Places de

reserva

60% 20% 20%
Assignació D’acord amb l’ordre de les peticions indicades a la sol·licitud:

·    1r Prioritat modalitat batxillerat

·    2n Nota

·    3r Número desempat

D’acord amb l’ordre de les peticions indicades a la sol·licitud:

·    1r mateixa família i opció prioritària en el curs de formació.

·    2n altra família i opció prioritària en el curs de formació del títol de tècnic.

·    3r mateixa família i opció NO prioritària en el curs de formació.

·    4t altra família i opció NO prioritària en el curs de formació.

.    5è Superat formació per a les proves d’accés o curs de proves d’accés.

.    6è títol de tècnic CFGM família afí.(que no estiguin en cap de les situacions anteriors).

.    7è títol de tècnic CFGM família NO afí (que no estiguin en cap de les situacions anteriors).

·    Nota

·    Número de desempat

D’acord amb l’ordre de les peticions indicades a la sol·licitud:

·    1r Nota

·    2n Número desempat

1  CAS: curs de formació específica per a l’accés a cicles superiors

Altres titulacions que donen l’accés: FP2, títol universitari, un cicle de grau superior, etc.

3 A l’adreça http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ hi ha informació sobre les diferents prioritats