PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document bàsic de gestió on s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la comunitat educativa de l’institut . Recull els trets d’identitat, la missió, la visió, els valors i l’estructura organitzativa del nostre centre prenent com a referència els objectius establerts pel Departament d’Ensenyament. Així mateix reflecteix la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca docent alhora que constitueix un compromís envers la societat que ens envolta.

 

Feu clic en aquest enllaç per obrir el document del PEC