Model competencial orientador

 (PROGRAMA D’INNOVACIÓ)

El nostre Projecte educatiu de centre (PEC) formula com a missió, entre d’altres aspectes, l’orientació i acompanyament del nostre alumnat. És per això, que tot el professorat de l’institut Marta Mata està treballant conjuntament per aprofundir en aquesta vessant essencial de l’acció educativa i ho fa de la mà del Programa d’Orientació educativa del Departament d’Educació.

La finalitat d’aquest programa és la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial per tal de promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu, cosa que s’ha de veure reflectida en la millora de les competències de l’alumnat.

El Programa Orientació implementa un model competencial orientador com a eina que permet un desenvolupament professional i pedagògic en tres dimensions fonamentals: les matèries, l’acció tutorial i el treball en equip.

Per això el professorat de l’Institut Marta Mata està fent formació continua amb acompanyament del Departament d’Educació per aconseguir els següents objectius:

  • Identificar eines de reflexió i d’avaluació per a la pràctica docent orientadora.
  • Aplicar els criteris i indicadors del model competencial orientador: significativitat, acció, comunicació i projecció (SCAP) com a eina per aprofundir en el desenvolupament professional, pedagògic i d’avaluació contínua per a la millora d’escola i de centre.
  • Millorar i transferir pràctiques educatives d’aula i de centre competencials i orientadores.
  • Garantir estructures organitzatives de centre per afavorir la reflexió pedagògica i la construcció de cultura col·laborativa de la comunitat educativa del centre.
  • Acompanyar  l’alumnat en la seva trajectòria formativa.

    dav