PFI

 

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Mòdul de formació professional adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat en ESO. Inicia en les  tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió i inclou pràctiques en empreses.

 

Enllaç al díptic informatiu 20-21

 

 

QUÈ ÉS UN PFI?  Tota la informació als links   Cartell_PFI    i  Presentació PFI 2020

Si vols saber més sobre els els diferents PFI que es poden estudiar consulta l’enllaç  Què estudiar a Catalunya.

 

PREINSCRIPCIÓ: Informació i consultes al telèfon 646860383 (de 10 a 13 h).

 

 

PROCEDIMENT PER FER LA PREINSCRIPCIÓ AL PFI  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Documentació que cal presentar al centre: 

Tots els sol·licitants han de presentar

– Full de preinscripció

Còpia del DNI, NIE o passaport vigent.

                  – Certificat d’estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o s’està fent.

 

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

– Còpia del llibre de família.

– Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment .

-Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora). Si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen

De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar el CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència que l’alumne presenta discapacitat.

Important a l’hora d’enviar el correu a centre: A l’assumpte del correu poseu “Resguard preinscripció i el nom de l’alumne/a”