Consell escolar

download_logo

      

Presidenta Mª Carmen Moreno Ariño
Cap d’estudis Núria Grau Quiroga
Secretari Jordi Ximeno Galeote
Representants del professorat Antoni Sánchez Sánchez

Belén Velasco Ataz

Eva Calvente Andreu

Alicia Oriola Pujol

Anna Valldeperez Fors

Representants de l’alumnat Hicham Abbasi

Maria Aura Vascan

Representants de pares i mares Mª Isabel Jimenez Guevara

Ana Mª Piñol Tarragó

Representant de l’AMPA Olga Sanchez Garcia
Representant del PAS Inés Mateo Ruiz
Representant de l’Ajuntament Marçal Curto Hoyos