Consell escolar

, download_logo

      

Presidenta Mª Carmen Moreno Ariño
Cap d’estudis Núria Grau Quiroga
Secretari Jordi Ximeno Galeote
Representants del professorat Antoni Sánchez Sánchez

Belén Velasco Ataz

Mª José Mallol

Alicia Oriola Pujol

Anna Valldeperez Fors

Representants de l’alumnat Hicham Abbasi

Sanda Martinovic

Representants de pares i mares  

Ana Mª Piñol Tarragó

Representant de l’AMPA Ana Maria Flores Fernandez
Representant del PAS Inés Mateo Ruiz
Representant de l’Ajuntament Pedro Madrona Arancon

 

DARRERS ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR:

 

Curs

2020-2021

CE 2/9/20 CE 30/9/20 CE 4/11/20 CE 9/12/20 CE 12/5/21 CE 30/6/21