Consell escolar

download_logo

      

Presidenta Mª Carmen Moreno Ariño
Cap d’estudis Núria Grau Quiroga
Secretari Jordi Ximeno Galeote
Representants del professorat Antoni Sánchez Sánchez

Belén Velasco Ataz

Mª José Mallol

Alicia Oriola Pujol

Anna Valldeperez Fors

Representants de l’alumnat Hicham Abbasi

Sanda Martinovic

Representants de pares i mares Mª Isabel Jimenez Guevara

Ana Mª Piñol Tarragó

Representant de l’AMPA Olga Sanchez Garcia
Representant del PAS Inés Mateo Ruiz
Representant de l’Ajuntament Pedro Madrona Arancon

DARRERS ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR:

Sessió del 4/12/ 2019

Sessió del 18/09/19:

  • Aprovació de la memòria del curs 2018-2019.
  • Aprovació de la Programació General del Centre per al curs 2019-2020.

Sessió del 2/09/19: 

  • Aprovació del calendari d’inici de curs.
  • Aprovació de participació en els projectes Erasmus +: “Live life, give life”  i “Explore, Experience, Enhance the Technology” en qualitat de socis.