4. SECRETARIA

Als centres d’ensenyament secundari, la secreraria és l’agent de gestió administrativa visible. La informació d’aquesta secció inclou:
  • Horari d’atenció
  • Preinscripció i Matrícula.
  • Beques i ajuts.
  • Documents (autorització de sortides, instàncies, etc.)