Fons educatiu de Salou

Fons que subvenciona projectes destinats a millorar la qualitat educativa dels centres de Salou.

Projectes subvencionats pel fons educatiu que desenvolupa el centre:

Curs 2017-18:  PROJECTE CIÈNCIA ACTIVA  (Cliqueu per a més informació)