Mòbils.edu

Programa d’innovació del Departament d’Educació

L’institut ha estat seleccionat com un dels centres de Catalunya que durà a terme el pilotatge del programa durant tres cursos (2019-2022).

Mòbils.edu és un pla del Departament d’Educació, liderat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, que impulsa l’ús de dispositius mòbils (telèfons mòbils i tauletes) com a tecnologies educatives integrades en les pràctiques d’aula perquè els alumnes adquireixin la competència digital  i millorin en la resta de competències.

El pla vol aprofundir en la potencialitat de les tecnologies digitals al servei de l’aprenentatge i, alhora, donar resposta a la preocupació social creixent al voltant de l’ús de la tecnologia mòbil. És per això que el pla fa partícips les famílies, els centres, els professors, els alumnes i els agents educatius de l’entorn.

L’ús eficient dels dispositius mòbils en l’educació comporta una triple perspectiva: com a objectes d’aprenentatge, per garantir-ne el domini instrumental i l’adquisició de criteris per fer-ne un ús ètic, responsable i eficaç; com a recurs per enriquir els processos d’ensenyament-aprenentatge amb materials educatius digitals que contribueixen a millorar la presentació i l’adquisició de les competències; i, també, com a context d’aprenentatge.

La finalitat del pla és desenvolupar un marc de cobertura d’educació digital per generar entorns de treball que permetin l’adquisició de la competència digital pròpia del segle XXI, d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea i de la UNESCO.

L’actuació del Departament d’Educació pretén que els centres utilitzin la tecnologia digital i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit educatiu.

El Programa al nostre centre s’orienta a 1r d’ESO, té una durada de tres cursos i s’estructura en les fases següents:

a) Disseny (curs 2019-2020): diagnosi i elaboració del projecte.
b) Implementació (curs 2020-2021): compliment de la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions.
c) Finalització del projecte (curs 2021-2022): avaluació final i transferència.

Lliurament dels identificadors de centres mòbils.edu

Vilanova i la Geltrú 14/11/19