Revista

L’equip de redacció està format per l’alumnat de la materia optativa “La revista” de 3r d’ESO.