Meteorologia a l’aula

Un dels principals reptes de la humanitat al segle XXI és la lluita contra el canvi climàtic.

Entenem com a canvi climàtic l’alteració del clima i les temperatures actuals. Aquests canvis que estem experimentant a tot el planeta són deguts a l’excés de gasos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni, metà, òxids de nitrogen, etc.) en la nostra atmosfera, la crema dels combustibles fòssils (carbó, petroli o gas) en l’ús en industries, vehicles de transport o per la producció energètica.

Aquest impacte mediambiental repercuteix en gran mesura a la sequera dels rius, la falta d’aigua potable, canvis en les condicions de la producció d’aliments i l’augment de desastres naturals com sequeres, onades de calor i inundacions.

En els últims 100 anys l’augment de la temperatura global ha estat d’un grau i es preveu que al 2050 arribarem fins als 2ºC, una temperatura gairebé irreversible per frenar el canvi del clima sobre la Terra.

Degut aquesta greu situació tots els països del món van ser convocats per les Nacions Unides a una cimera a Paris, l’any 2015 amb l’objectiu de frenar la imminent catàstrofe. Allí es signà un acord històric que involucrarà més de 195 països. En aquest acord aquests països es comprometeren a reduir les emissions d’aquests gasos i fer polítiques eficaces per portar-ho a terme.

Derivats d’aquells compromisos i reafirmant antics acords, com l’agenda 21, derivada dels acords de Rio de 1992, és dona un impuls a programes locals d’educació i sensibilització ambiental a les aules, com els programes d’escoles verdes. És aquí on les escoles i instituts ens veiem amb la responsabilitat d’educar les futures generacions amb els valors de la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

OBJECTIUS:

  • Dotar el nostre centre amb tecnologia d’ avantguarda en estudis climàtics.
  • Potenciar el treball de camp, la recollida de dades in situ i la presa de conclusions.
  • Fomentar l’autonomia personal, la capacitat d’observació, d’anàlisi i síntesi dels nostre alumnat.
  • Educar el nostre alumnat en un model sostenible i que aprenguin la importància que té per al nostre planeta l’alteració del clima.
  • Divulgar informació instantània de la nostra estació a diferents xarxes climàtiques a nivell nacional i mundial.
  • Realitzar una sortida mediambiental per visitar un ecosistema essencial i amenaçat pel canvi climàtic.

Estació meteorológica de l’institut

Accés a les dades que proporciona l’estació: https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT4300000043840D

 

ACTIVITATS PROGRAMADES:

Treball per projectes a 1r d’ESO sobre el canvi climàtic des de diverses àrees.

Departament de ciències socials

Temps atmosfèrics i els climes del món. Amb l’estació meteorològica podrem veure com són els aparells de mesura que s’utilitzen per recollir les dades relacionades amb el temps atmosfèric. També podrem recollir dades relacionades amb els elements atmosfèrics tals com temperatura, humitat, precipitacions, pressió atmosfèrica i el vent. A partir de les dades recollides es podran realitzar diverses activitats com per exemple climogrames, resums setmanals…

Departament de ciències experimentals

L’alumnat aprendrà els noms dels aparells i per a què s’utilitzen (en català i anglès). També portaran el registre de dades i les apuntaran a la llibreta de notes. Aprendrem què és un mapa del temps i com s’interpreta, i tot en anglès.

S’estudiarà el canvi climàtic, Què és? A que és degut? Com podem evitar-ho?. Tot l’alumnat ealitzarà una sortida al delta del Ebre on faran el seu treball de síntesi centrat en aquest tema i veuran la problemàtica de ben a prop.

En cursos posteriors es profunditzarà sobre el tema. Per exemple a física de segon d’ESO aprendran les unitats i les magnituds per les diferents variables climàtiques que mesuren els aparells de l’estació. Aprendran a fer factors de conversió i a canviar d’unitats tot fent activitats centrades en aquest tema.

A Ciències de la Terra (batxillerat) els estudis seran ampliats, inclouran descriure i representar la composició, estructura i dinàmica atmosfèriques. Elaborar i interpretar mapes del temps i climogrames. Investigar sobre els riscos atmosfèrics locals i globals. Elaborar previsions i prediccions senzilles relacionades amb l’estat de l’atmosfera i els riscos que se’n poden derivar. Valorar els principals recursos energètics associats a l’atmosfera.

Departament de matemàtiques

Activitats d’estadística relacionades amb les dades obtingudes, treballar la representació de dades mitjançant gràfiques (gràfics de barres, histograma, gràfics de sectors, etc).

Departament de tecnologia

Treballar la informatització de dades, la transmissió d’aquestes a la pàgina web i l’emmagatzematge d’aquestes en un històric compartit que pugui ser consultats pels altres departaments i estudiants del centre.

Masterclass d’un expert del Meteocat a 1r d’ESO

Sortida al Delta de l’Ebre

 

Projecte subvencionat pel Fons Educatiu de Salou