Projecte història oral

Hi ha una Història o moltes Històries? Aquesta és la pregunta inicial d’on sorgeix el Projecte “Història oral” de 4t d’ESO. Els llibres de text i els llibres d’Història sovint exclouen la participació de la gran majoria d’homes i dones del planeta. És possible entendre la Història seguint el gran fil conductor que tots coneixem però difícilment la podrem viure si no posem cara i veu als subjectes directes de la història, és a dir, a tots nosaltres. 

El projecte, iniciativa sorgida del Departament Humanístic de l’Institut Marta Mata, té com a objectius:

a)      Utilitzar la història oral com a recurs per a l’estudi del passat recent

b)      Recuperar les experiències i la memòria d’homes i dones en diferents àmbits temàtics a partir d’entrevistes orals enregistrades en vídeo

c)       Motivar una dinàmica de reflexió amb els alumnes que formen part del Projecte de Recerca de 4t d’ESO que serveixi per articular les experiències de vida d’homes i dones paral·lelament al fil conductor de la Història

d)      Crear solidaritats i afavorir la comunicació generacional i internacional

D’aquesta forma volem apropar els nostres alumnes a les pràctiques d’investigació que els permetin participar activament en el procés d’aprenentatge.  Els alumnes inicien el projecte a partir de la cerca bibliogràfica i documental d’un tema proposat pel tutor/a del projecte (franquisme, història de les dones, migracions, vida quotidiana, etc.) per continuar cercant els possibles entrevistats, creant un qüestionari de forma activa i conscient, realitzant un vídeo i un treball escrit on s’analitzen els aspectes treballats.

El contacte, durant els darrers anys, amb testimonis històrics a través del Projecte de Recerca de 4t d’ESO “Història oral” ha aportat als nostres alumnes experiències i coneixements sobre la història d’homes i dones invisibles als llibres de text.

Cliqueu els següents enllaços per veure una mostra dels vídeos d’història oral:

Dones del s. XX

La segregació de Salou