PAT

S’entén com a acció tutorial el conjunt d’actuacions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions.
Ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre.
Feu clic en aquest enllaç per obrir el Pla d’acció tutorial (PAT)