Tràmits i serveis

Proves GESO
Convocatòria anual  de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Informació sobre requisits, sol·licituds, terminis i normativa  

Sol·licitud d’inscripció a les proves GESO

Sol·licitud títol de Batxillerat

Tàmits per a l’obtenció del títol una vegada aprovat el batxillerat.

Instruccions sol·licitud títol BATXILLERAT

Sol·licitud de títol BATXILLERAT

 

Premis extraordinaris de Batxillerat
Són un estímul més per als alumnes i un reconeixement oficial dels seus mèrits que demostra una preparació d’excel·lència en els estudis de batxillerat.

Informació, inscripció i model de proves