Horari visita tutors

CURS 2020-21

 

Degut a la situació excepcional d’aquest curs, la comunicació de les famílies amb els tutors es farà a través de la plataforma ieduca, correu electrònic o telèfon.

En el cas de ser necessària una trobada, aquesta es farà per videoconferència, si la família disposa dels mitjans, o telefònicament. En el cas excepcional d’haver de ser presencial es farà amb cita prèvia, mantenint les mesures de seguretat i amb un únic progenitor/tutor legal.