Horari visita tutors

CURS 2019-20

 

NIVELL TUTORIES INDIVIDUALS HORES DE VISITA NIVELL TUTORIES INDIVIDUALS HORES DE VISITA
1r ESO Anna Valldeperez

Glòria Cantos

Beatriz Milian

Joel Santamaria

Sandra Marsal

Patricia Rodriguez

Virginia Prats

Ruben Cerisuelo

Cristina Robles

Dilluns de 14 a 15 h

Divendres de 10’30 a 11’30h

Dilluns de 13 a 14 h

Dijous de 10’30 a 11’30 h

Dimarts de 13 a 14 h

Divendres de 9’30 a 10’30 h

Dilluns de 10’30 a 11’30 h

Dimarts de 12 a 13 h

Dijous de 10’30 a 11’30 h

2n ESO Joan Martinez

Inés Muñoz

Juan del Moral

Silvia Infante

Héctor Casal

Juana Gil

Cristina Robles

 

 

 

Dimarts de 12 a 13 h

Dimarts de 12 a 13 h

Divendres de 12 a 13 h

Dimecres de 10’30 a 11’30 h

Dilluns de 12 a  13 h

Dimarts de 9’30 a 10’30 h

Dijous de 10’30 a 11’30 h

 

 

 

3r ESO  

Mercè Castellà

Rosa Boix

Àngels Pinent

Alícia Oriola

Dolors Virgili

Núria Loran

Tristana Giraud

Susana Camí

Raquel Perez

 

Dilluns de 9’30 a 10’30 h

Divendres de 13 a 14 h

Dimarts de 12 a 13 h

Dijous de 13 a 14  h

Divendres de 10’30 a 11’30 h

Dilluns de 13 a 14 h

Dimarts de 13 a 14 h

Dijous de 13 a 14 h

Dilluns de 13 a 14 h

 4t ESO  Corina Enache

Jordi Maymí

Ahmed Rkouni

José Luis Alcalá

Jèssica Verdú

Antoni Sanchez

Anna Grau

 

 

 Djous de 10’30 a 11’30 h

Divendres de 12 a 13 h

Dijous de 9’30 a 10’30 h

Dijous de 13 a 14 h

Dimarts de 10’30 a 11’30  h

Dimarts de 14 a 15 h

Dimarts de 12 a 13 h

 

 

1r BAT Victor Carrera

Jesús Vidal

 

Dijous de 12 a 13 h

Dimecres de 13 a 14 h

 

 2n BAT  

Rosa Laboria

 

 

 

Dilluns de 9’30 a 10’30 h

 

 

Aula

acollida

Mª Carmen Lopez

Sandra Benaiges

Cristina Zapata

Divendres de 13 a 14 h

Dilluns de 9’30 a 10’30 h

Dimecres de 12 a 13 h

Aula

Multinivell

Aïda Tapia

Cristina Zapata

Dimecres de 13 a 14 h

Dimecres de 12 a 13 h