Aprenentatge i servei

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. És una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del Pla educatiu d’entorn, i que permet promoure la participació de l’alumnat – com a agent de la comunitat – en la detacció de necessitats i en el compromí­s per donar-hi resposta.

A 3r d’ESO el nostre institut duu a terme diversos projectes de serveis a la comunitat:

“Som solidaris” , projecte de col·laboració amb Caritas Salou amb l’objectiu de conscienciar els joves de la necessitat de participar en el teixit associatiu de Salou i ajudar en les necessitats del nostre entorn. L’alumnat col·labora en activitats com el recapte d’aliments, la distribució de roba i la preparació de lots de Nadal.

Aquí teniu un exemple del curs 2017-2018.

 

 

“Padrins a les escoles”, projecte de col·laboració amb les escoles públiques de Salou. Consisteix a donar suport i fer monitoratge d’alumnes en activitats de lectura, ciències, arts, informàtica i esport programades per les escoles. Vegeu el següent enllaç http://agora.xtec.cat/escsantamaria/general/ens-han-visitat-alumnes-de-linstitut-marta-mata/

“Scholas Ciutadania”, fórum de debat en el qual s’estudia una problemàtica que afecta als joves i s’aporten solucions que després són presentades a les autoritats. Més informació  sobre el programa a http://agora.xtec.cat/institutmartamata/general/scholas-ciutadania/

“Internet de tu a tu”, projecte de col·laboració amb Mossos d’esquadra. Consisteix a formar grups d’alumnes sobre els perills de la xarxa perquè després  ells transmetin aquesta informació als alumnes més joves.

A més, col·laborem amb entitats de l’entorn en accions solidàries:

 roba-amiga

Caritas : recolida d’aliments i joguines.
Fundació Noelia:  recollida de taps de plàstic.
Cooperativa Roba-Amiga:  recollida de roba.
Marató: construcció d’oregamis.
Banc de sang: campanya per incentivar les donacions.

 

L’INSTITUT MARTA MATA COMPROMÈS AMB EL NOSTRE ENTORN