Salutació

Benvinguts i benvingudes a la web del nostre centre

L’Institut Marta Mata és un centre públic de secundària la titularitat del qual correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Acull uns 480 alumnes repartits en estudis d’ESO, Batxillerat (Modalitats de ciències i tecnologia i ciències socials i humanitats) i un programa de formació inicial (PFI) de vendes i atenció al públic.

foto-carme-moreno                L’equip directiu està integrat per :

                DIRECTORA: Mª del Carmen Moreno i Ariño

                CAP D’ESTUDIS: Núria Grau Quiroga.

                SECRETARI: Jordi Ximeno Galeote.

                                                 COORDINADORA PEDAGÒGICA: Mª Belen Velasco Ataz.

El nostre institut entén l’educació com un procés integral (no exclusivament instructiu) que es desenvolupa tenint en compte la dimensió individual i social de l’alumnat en àmbits diversos: intel·lectual, físic, moral, humà…a fi de formar persones competents acadèmicament i social. Ben preparades per afrontar amb èxit estudis posteriors i la incorporació al món laboral però també educades en valors com la pluralitat, la tolerància, la responsabilitat i l’esforç, valors imprescindibles per viure en comunitat.

Som conscients dels canvis que la societat experimenta dels quals el nostre institut no està al marge i volem un centre que ofereixi una educació de qualitat adaptada a les necessitats actuals i que respecti els ritmes d’aprenentatge de cadascú. La potenciació de les llengües estrangeres mitjançant la impartició d’una part d’algunes matèries en anglès, l’estudi de l’alemany com a segona llengua estrangera, el foment de l’ús de les noves tecnologies, el respecte al medi ambient (som escola verda) i el pla d’atenció a la diversitat en són una mostra.

Per aconseguir aquests objectius necessitem la implicació i la participació de tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i entitats de l’entorn perquè sovint aprendre exigeix un esforç personal important i implica superar una sèrie de dificultats que formen part de la formació integral que pretenem donar a tot el nostre alumnat .

Aquesta web pretén ser un canal de comunicació que afavoreixi aquesta participació i una finestra oberta que projecti a l’exterior la bona feina que es fa portes endins. En ella trobareu informació sobre el centre, els nostres projectes i serveis, podreu visitar de manera virtual les seves instal·lacions, saber qui som veient les fotografies de la galeria o conèixer les activitats que fem al llarg del curs llegint les notícies de la pàgina principal.

Per últim, us animem a contactar amb nosaltres per si teniu alguna consulta o voleu fer-nos arribar algun suggeriment que ens ajudi en el nostre propòsit de millora contínua. Tenim present que som un equip perquè tal com diu el proverbi africà: Per educar cal tota la tribu.

Moltes gràcies per  la vostra visita que esperem sigui la primera de moltes altres.

Cordialment

Mª Carmen Moreno i Ariño
Directora de l’INS Marta Mata