Calendari

Horari de classes de 8,30 a 15 hores, amb un descans de 11’30 a 12 h (esbarjo).

CURS 2020/2021:

 

Inici de Curs:

 • ESO i BAT: Dilluns 14 de setembre.

 

Períodes de Vacances:

 • Nadal : del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

 

Festes Locals : 30 d’octubre i 5 de febrer.

Festes de Lliure elecció :  7 de desembre, 8 de febrer i 3 de maig.

1r Trimestre:  14 de setembre al 30 de novembre

2n Trimestre:   1 de desembre al 12 de març

3r Trimestre :   15 de març al 22 de juny per a ESO i 1r Bat. Del 15 de març fins al 21 de maig per alumnes 2n Batxillerat

 

Dies d’activitats al centre:

 • 4 de novembre: Exposició de treballs de recerca de batxillerat
 • 21 de desembre: Activitats de Nadal
 • Del 17 al 18 de febrer: Proves de competències bàsiques de 4t d’ ESO
 • 23 d’abril: Jornada Cultural de Sant Jordi
 • Del 26 al 29 d’abril: Tribunals de treball de recerca de 4t d’ESO
 • Del 31 de maig al 3 de juny: Treball de Síntesi 1r, 2n i 3r d’ESO
 • 11 de juny : Activitats de final de curs
 • Del 17 al 18 de juny: Proves extraordinàries d’ ESO
 • 18 de juny: Graduació 4t ESO
 • 14 de maig: Graduació 2n de BAT
 • Del 2 al 6 de setembre: Proves extraordinàries 1r de BAT.