Calendari

Horari de classes de 8,30 a 15 hores, amb un descans de 11’30 a 12 h (esbarjo).

CURS 2019/2020:

 

Inici de Curs:

 • ESO i BAT: Dijous 12 de setembre.

 

Períodes de Vacances:

 • Nadal : del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos.

 

Festes Locals : 30 d’octubre i 31 de gener.

Festes de Lliure elecció :  31 d’octubre, 3 de febrer i 4 de maig.

1r Trimestre:  12 de setembre al 4 de desembre

2n Trimestre:   5 de desembre al 13 de març

3r Trimestre :   16 de març al 19 de juny per a ESO i 1r Bat

16 de març fins 22 de maig per alumnes 2n Batxillerat

 

Dies d’activitats al centre:

 • 9 d’octubre: Exposició de treballs de recerca de batxillerat
 • 20 de desembre: Festival de Nadal
 • Del 12 al 13 de febrer: Proves de competències bàsiques de 4t d’ ESO
 • 23 d’abril: Jornada Cultural de Sant Jordi
 • Del 27 al 30 d’abril: Tribunals de treball de recerca de 4t d’ESO
 • De l’1 al 4 de juny: Treball de Síntesi 1r, 2n i 3r d’ESO
 • 12 de juny : Festival de final de curs
 • Del 18 al 19 de juny: Proves extraordinàries d’ ESO
 • 16 de juny: Graduació 4t ESO
 • 15 de maig: Graduació 2n de BAT
 • Del 2 al 3 de setembre: Proves extraordinàries 1r de BAT.