Calendari

Horari de classes de 8,30 a 15 hores, amb un descans de 11’30 a 12 h (esbarjo).

CURS 2018/2019:

 

Inici de Curs:

 • ESO: Dimecres 12 de setembre.
 • BAT: Divendres 14 de setembre.

 

Períodes de Vacances:

 • Nadal : del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril, ambdós inclosos.

 

Festes Locals : 30 d’octubre i 1 de febrer.

Festes de Lliure elecció : 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de febrer.

1r Trimestre:  12 de setembre al 7 de desembre

2n Trimestre:   10 de desembre al 15 de març

3r Trimestre :   18 de març al 21 de juny per a ESO i 1r Bat

18 de març fins 24 de maig per alumnes 2n Batxillerat

 

Dies d’activitats al centre:

 • 10 d’octubre:     Exposició de treballs de recerca de batxillerat
 • 21 de desembre: Festival de Nadal
 • Del 12 al 13 de febrer: Proves de competències bàsiques de 4t d’ ESO
 • 23 d’abril: Jornada Cultural de Sant Jordi
 • Del 6 al 10 de maig: Tribunals de treball de recerca de 4t d’ESO
 • Del 10 al 14 de juny: Treball de Síntesi 1r, 2n i 3r d’ESO
 • 14 de juny : Festival de final de curs
 • Del 17 al 21 de juny: Proves de recuperació i millora ESO i BAT
 • 20 de juny: Graduació 4t ESO
 • 26 de juny: Graduació 2n de BAT
 • Del 2 al 4 de setembre: Proves extraordinàries d’ESO i 1r de BAT.