NOFC

Entenem aquestes normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i establir, de forma clara i coherent, les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar: alumnat, professorat, famílies i personal d’administració i serveis. Recullen, per tant, les regles que obliguen a tots els qui, d’una manera o altra, participen en l’acte educatiu i garanteixen al mateix temps els drets que la legislació vigent els atorga.

 

Feu clic en aquest enllaç per obrir el document de les NOFC