Robòtica

OBJECTIUS DEL PROJECTE:

 • Reestructurar els continguts i recursos que el segle XXI ens ofereix per desenvolupar nous reptes tecnològics.
 • Incloure la robòtica com a recurs d’ensenyament i aprenentatge dins la materia de tecnología.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Fons Educatiu de Salou i compta amb la col·laboració de l’AMPA de l’institut.

PROGRAMACIÓ PER CURSOS:

1r ESO:

 • Primers passos en el món de la programació. L’entorn code.org.
 • Aprenentatge de l’entorn infantil de programació Scratch.

2n ESO:

 • Ampliació de l’entorn de programació Scratch.
 • Introducció a l’electrònica i la robòtica fent servir Lego Mindstorm EV3 a nivell bàsic

3r ESO:

 • Ampliació de projectes i reptes fent servir Lego Mindstorm EV3.
 • Comprensió de les estructures, màquines i mecanismes mitjançant el funcionament físic dels robots.

4t ESO

 • Programació ardublock.
 • Programació de la placa Arduino. Projectes nivell intermedi.
 • Introducció els llenguatges de programació Python i Processing (Arduino).