Ciència activa

   Projecte subvencionat pel Fons educatiu de Salou

L’objectiu del projecte és afavorir l’aprenentatge actiu de la ciències mitjançant l’observació i l’experimentació, ampliant cada cop més la part experimental com a suport fonamental a les explicacions teòriques de les matèries científiques.

Requisit indispensable és tenir uns laboratoris ben equipats, que disposin de totes les mesures de seguretat necessàries per evitar riscos.

HISTÒRIA:

Els nostres laboratoris de Física i Química i Biologia i Geologia van iniciar el seu funcionament el curs 2007-2008 (data d’inauguració del nostre centre INS Marta Mata). Disposem de dos espais separats. El primer espai és el laboratori de Física i química, on es realitzen les experiències relacionades amb aquestes matèries (ciències naturals, física i química) . El segon espai és el laboratori de Biologia i Geologia (on realitzem els experiments de ciències naturals, biologia, geologia)

Les activitats que el professorat portem a cap dintre dels nostres laboratoris són diverses i variades:

  1. Tasques educatives relacionades amb les ciències. Tots els nostres alumnes, de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat realitzen pràctiques en els laboratoris.
  2. Desenvolupament de projectes científics com la nostra participació en el concurs organitzat per la Universitat de Barcelona, conjuntament amb la URV, Universitat de Lleida i Universitat de Girona “Concurs de cristal.lografia a l’escola” .
  3. Part experimental de treball de recerca dels nostres alumnes de 2n de batxillerat. Alguns títols de treballs de recerca realitzats pels nostres alumnes de 2n de bat que han utilitzat els laboratoris com a suport en la seva part pràctica són: Indicadors naturals (Efectivitat i comparativa amb els indicadors sintètics),Els principis actius dels nostres medicaments,  Sabons naturals ( Efectivitat i comparativa amb els sabons artificials).